Consulting

Interim Management


In diverse situaties kan het inzetten van een tijdelijk management een passende oplossing zijn voor uw onderneming. Enerzijds kan het tijdelijke management instaan voor het waarnemen van de dagelijkse leiding van de onderneming (zoals bij het inzetten van tijdelijk management bij overlijden of bij overname). Anderzijds kan het tijdelijk management u helpen bij een tijdelijke crisis binnen uw onderneming.


Tijdelijk management bij herstructureringen

Wanneer uw onderneming zich in een fase van herstructurering bevindt kan het nuttig zijn zich te beroepen op een tijdelijk extern management. Niet alleen heeft dit tijdelijk management een klare en nieuwe kijk op de situatie. De externe manager heeft geen interpersoonlijke bindingen met werknemers, leveranciers, klanten, ... zodat de problemen zonder interpersoonlijke emotie kunnen worden aangepakt.

Tijdelijk management bij overlijden

Bij het overlijden van (een van) de zaakvoerder van de onderneming ontstaat vaak een tijdelijke leegte in de leiding van de onderneming. Andere, vaak persoonlijk geboden, directieleden zijn emotioneel overladen door het verlies. De onderneming heeft nood aan een tijdelijke 'opvang' van management. Hier kan een tijdelijke externe manager een oplossing bieden: deze staat in voor de gewone dagdagelijkse opvolging van de onderneming.

Tijdelijk management bij overname

Na de overname van een onderneming kan het vaak in de eerste periode na de overname nodig zijn dat tijdelijk een extra leidinggevende wordt aangesteld: voor de integratie van de onderneming in uw bestaande onderneming, voor het herstructureren van de onderneming, voor het aanpakken van tijdelijke structurele en praktische problemen, ... 


Onderneming Oprichten


Wil u uw eenmanszaak overzetten in een vennootschap? Wil u een nieuwe onderneming starten? Zowel bij de oprichting van een nieuwe vennootschap als de omzetting van een eenmanszaak in een vennootschap kunnen wij u van dienst zijn.Keuze van het type onderneming
De keuze van het type onderneming / vennootschap is vaak niet eenvoudig. Start u een eenmanszaak? Gaat u voor een vennootschap? Welke vennootschap: een VOF, een BVBA, een CVOA, een CVBA, een NV, een EBVBA? Of wil u een vereniging oprichten? Wij helpen u bij het beantwoorden van deze belangrijke vragen.

Doelstellingen
Eens u weet welke type vennootschap u wil oprichten dient u vaak bij de Notaris langs voor de oprichtingsakte. Daarvoor dient u een financieel plan op te stellen en de doelstellingen van uw onderneming te bepalen. Vaak is niet eenvoudig om deze doelstellingen te bepalen: zij dienen ruim en volledig te zijn om de toekomst en de groei van uw onderneming te blijven ondersteunen. Samen met u werken wij aan volledige (en wettelijke) doelstellingen voor uw nieuw op te richten onderneming.

Financieel plan
Bij oprichting van uw vennootschap zal u bij de Notaris ook een financieel plan moeten voorleggen waarin u bewijst dat uw onderneming (alvast in theorie) levensvatbaar is. U maakt een overzicht van uw geschatte inkomsten, kosten, investeringen, afschrijvingen, benodigde kredieten, ... Wij helpen u met het opstellen van een financieel plan, wij maken hier enerzijds gebruik van uw inbreng, anderzijds doen wij een grondige analyse van sectorgenoten en hun neergelegde cijfers om daarmee het financieel plan aan te vullen en te corrigeren.

Na de oprichting
Na de oprichting zelf zijn er vaak nog héél wat praktische zaken te regelen: inschrijving bij de kruispuntbank ondernemingen, inschrijving bij de BTW, inschrijving bij het sociaal verzekeringsfonds, .. Ook hierbij kunnen wij u (waar nodig) bijstaan. 


Bedrijf overnemen


Een bedrijf overnemen doe je niet elke dag. Hoe benader je de overlater? Welke stappen omvatten een overname? Hoe bepaal je de waarde van de onderneming? Wij staan je graag bij in de overname van bedrijven.

Welk bedrijf overnemen?
Weet u welk bedrijf u wil overnemen? Zoekt u naar een geschikt bedrijf om over te nemen? Zowel bij het bepalen van interessante ondernemingen om over te nemen als het benaderen van gewenste ondernemingen kunnen wij u bijstaan.

Hoeveel is een onderneming waard?
Hoewel er geen sluitende methode is om de waarde van een onderneming te bepalen kunnen wij u bijstaan in het bepalen van de geschatte overnamewaarde van een onderneming. Onze waardebepaling baseren wij op: bekende financiële cijfers, betalingshistorieken, marktsituatie, sectorvergelijking, waarde activa, waarde voorraden, ...

Onderhandelen
Op uw vraag onderhandelen wij met de overlater van de onderneming. Wij proberen enerzijds een correcte overnameprijs te bedingen, anderzijds leggen wij de nadruk op een correcte overdracht van de onderneming aan de overnemer.

Financiering
Wij onderzoeken samen met u de geschikte manier om de overname te financieren: eigen middelen, kredieten, ondersteuning van de overheid, ... Hierbij onderzoeken wij de financiële haalbaarheid, de fiscale gevolgen, ...

Tot slot
Ook bij de overname zelf is er vaak nood aan externe hulp: beheren van de voorraden, (her)structureren van de nieuwe organisatie, opvolgen van de liquiditeiten, ... Ook hier kunnen wij u van dienst zijn. 


Bedrijf overlaten


Een bedrijf overlaten doe je niet elke dag. Hoe benader je de overnemer? Welke stappen omvatten een overname? Hoe bepaal je de waarde van de onderneming? Wij staan je graag bij bij het overlaten van uw onderneming.

Aan wie verkopen?
Heeft u reeds een kandidaat overnemer? Zoekt u naar een schikte overname kandidaat? Zowel bij het zoeken naar geschikte kandidaat overnemers als het benaderen ervan kunnen wij u bijstaan. Kandidaat overnemers kunnen wij voor u analyseren.

Hoeveel is de onderneming waard?
Hoewel er geen sluitende methode is om de waarde van een onderneming te bepalen kunnen wij u bijstaan in het bepalen van de geschatte overnamewaarde van uw onderneming. Onze waardebepaling baseren wij op: bekende financiële cijfers, marktsituatie, sectorvergelijking, waarde activa, waarde voorraden, ... Uzelf weet als beste wat de meerwaarde is van uw onderneming.

Onderhandelen
Op uw vraag onderhandelen wij met kandidaat overnemers van uw onderneming. Wij proberen een correcte overnameprijs te bedingen, maar hebben ook oog voor een correcte en efficiënte overnameprocedure.

Fiscale gevolgen
Wij onderzoeken de fiscale gevolgen voor u als overlater van een onderneming. Was u persoonlijk eigenaar van de aandelen van de vennootschap? Laat u een handelsfonds van een eenmanszaak over? Werkt u met een management vennootschap? Wil u direct de ter beschikking gekomen middelen opnieuw investeren?